Tervetuloa
Tervetuloa

 

Tietosuojaseloste Työnhakuveturin tapahtumat

Tietosuojaseloste

Työnhakuveturin tapahtumat                                                                                                         

1.Rekisterinpitäjä:

OTTY ry, y-tunnus 0959876-6                                                                                                     

Konepajankuja 1

00510 Helsinki

puh.0400-338677

sähköposti info@tyonhakuveturi.fi

yhteyshlö: Päivi Korhonen

2. Rekisterin nimi

Työnhakuveturin tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on ilmoittautujan suostumus.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään OTTYn toiminnan piirissä olevien henkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita toimintaan liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn puhelinnumero
  • Rekisteröidyn jäsenjärjestöjäsenyys

5. Tietolähde

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään ilmoittautumislomakkeen välityksellä. Ilmoittautumislomake lähetetään GDPR:n mukaisen asiakastietojärjestelmän kautta.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja luovutukset

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu OTTYn asiakastietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tietojen siirtämiseen käytettävä järjestelmälomake on suojattu asiakastietojärjestelmän teknisen ylläpitäjän toimesta. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on salattu. Viranomaisvelvoitteena lähetettävät tiedot lähetetään salattuina viranomaisen määräämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa OTTYn taustaliitoille tapahtumiin ja hankkeeseen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi sekä raportoimiseksi.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. henkilötietojen siirrot EUn ja ETA-alueen ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti OTTY ei siirrä tietoja EUn ja ETA-alueen ulkopuolelle. OTTY voi kuitenkin käyttää henkilötietorekisterijärjestelmän suhteen myös muita palveluntarjoajia, joitten järjestelmät sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.8.2018