Tervetuloa
Tervetuloa
7.12.2017 Työnhakuveturi

Osaamispolitiikka on tulevaisuuden työvoimapolitiikkaa

Työttömyys voi olla työuran käännekohta, jonka kohdatessaan on hyvä pohtia, onko oma osaaminen ajan tasalla. Työttömyys voi herättää kehittämään osaamista, vaihtamaan uran suuntaa tai hyppäämään tuntemattomaan.

Työelämän ja osaamistarpeiden muutoksesta ei puhuta turhaan, ja ne haastavat meistä jokaisen. Teknologinen kehitys muuttaa toimialoja ja työtehtäviä – osa muuttuu, osa häviää ja tekee tilaa uudelle.

Suurten rakennemuutosten ja muuttuvan maailman haasteet kiertyvät osaamisen ympärille. Mistä yritykset saavat tuoreimmalla osaamisella varustettua työvoimaa? Mitä uusille työelämään astuville ikäluokille pitäisi opettaa, jotta nämä pärjäisivät muuttuvassa maailmassa? Miten jo työelämässä olevien osaaminen pysyy muutosten perässä ja sopeutuu työskentelemään robottien ja tekoälyn rinnalla? Mitä meidän pitäisi osata, jotta voisimme ottaa muutoksesta kaiken irti inhimillisesti ja kestävästi?

Tulevaisuuden työvoimapolitiikka on yhä enenevässä määrin osaamispolitiikkaa. Yritysten rekrytointiongelmien takana on usein jo nyt pula osaavasta työvoimasta. Näitä ongelmia ei ratkaista tarjoamalla työntekijöille entistä kovempia kepiniskuja vaan panostamalla osaamiseen. Huolehtimalla niin työttömien kuin työssä olevien sekä nuorisoikäluokkien osaamisesta tuemme osaavan työvoiman saantia, yritysten ja muiden työnantajien menestymismahdollisuuksia, uusien ideoiden ja keksintöjen syntymistä sekä ehkä tärkeimpänä jokaisen yksilön mahdollisuuksia kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja osallistua yhteiskuntaan mielekkäällä tavalla.

Osaamispolitiikka ei ole vain koulutuspolitiikkaa: se on työllisyyspolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa, tiedepolitiikkaa, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaa ja mitä enimmässä määrin tulevaisuuspolitiikkaa. Ytimessä on elinikäinen oppiminen: kuinka luodaan elämän ensimmäisistä vuosista lähtien mahdollisuudet oppimisen riemulle ja osaamisen jatkuvalle uudistumiselle. Elämäntilanteesta tai työmarkkinastatuksesta riippumatta.

 

Piritta Jokelainen

Koulutus- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntija Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:ssä

< TAKAISIN ARTIKKELEIHIN

UUSIMMAT ARTIKKELIT