Tervetuloa
Tervetuloa

Tunnista oman profiilisi vahvuudet

Alkaa: 7.11.2018 09:00
Päättyy: 7.11.2018 12:00

Paikka: Akavatalo
Kellosilta 7, 00520 Helsinki
(Karttalinkki)

Tunnista oman profillisi vahvuudet

kouluttajana Karl-Magnus Spiik.

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä.

TAVOITTEET

• Erilaisuuden merkityksen sisäistäminen kaikessa kanssakäymisessä

• Oman persoonallisuuden ja vuorovaikutustyylin tunnistaminen työnhakutilanteessa

• Omien vahvuuksien hyödyntäminen

• Omien heikkouksien positiivinen esittäminen

OHJELMA

TULOKSET RATKAISEVAT

• persoonallinen valmistautuminen työnhakutilanteeseen

• ammattitaito (substanssiosaaminen) ja henkilökohtainen vaikuttamisen taito

• positiivinen ensivaikutelma

IHMISTUNTEMUS JA MINÄKUVA

• miten ihmiset voidaan karkeasti jakaa luonteenpiirteidensä mukaan erilaisiin ryhmiin

(ihmiskeskeiset / asiakeskeiset, hallitsevat / mukautuvat)

• erilaisten ihmistyyppien piirteet ja käyttäytyminen

• ennakkotehtävän tulosten tarkastelua

• itsetuntemus ja ammatillisuus

TYÖNHAKUTILANNE

• miten tuon esiin persoonalliset vahvuuteni ammatillisesti

• miten esitän kehittämistä edellyttävät piirteeni siten, että ne tukevat positiivisen vaikutelman

syntymistä

• miten avoimesti esittelen itseni

• miten tunnistan haastattelijoiden persoonallisuudet ja miten vastaan erityyppisten

haastattelijoiden kysymyksiin

• itse- ja ihmistuntemukseen tutustuminen omaehtoisesti