Tervetuloa
Tervetuloa

toimintaympäristön muutosten ennakointi

Alkaa: 28.8.2019 09:00
Päättyy: 28.8.2019 16:00

Paikka: Akavatalo, Ope-neuvottelutila
Kellosilta 7
(Karttalinkki)

Valmennuksessa teemme eri alojen toimintaympäristöjen analyysin (SLEPTE), jonka avulla helpottuu uusien kasvualojen ja piilotyöpaikkojen löytäminen. Samalla hahmottuu myös muuttuvan työelämän osaamisvaatimukset. Työskentelyn aikana keskitymme erityisesti analysoimaan  digiosaamisen vaatimuksia ja keinoja vastata niihin.  Päivän aikana täsmennämme yhdessä käsitystä siitä, miten työelämän muutoksia seurataan ja miten päivittää osaamisensa sanottamista.  Tavoitteena on lisätä rohkeutta hakeutua uudenlaisiin tehtäviin.

Päivän ohjelma

9.00               Mihin toimintaympäristön analyysejä tarvitaan?

10.00             SLEPTE-anayysi

12.00             Lounas

12.45             SLEPTESTä nousevat osaamisvaatimukset ja niihin vastaaminen

14.30             Kahvi

14.45             Vahvuuteni ja erityisesti arvo-osaamiseni

16.00             Valmennus päättyy

 

SLEPTE on lyhennys analyysin osa-alueista, joka sisältää sosiaalisen, lainsäädännön, taloudelliset, poliittiset, taloudelliset ja ekologiset (ympäristö)muutokset.

Päivään sisältyy kahvit sekä lounas

Valmentajana toimii Merja Hanhela TJS -opintokeskuksesta

TJS on Akavan liittojen yhteistyö-ja koulutusorganisaatio

Opintojohtaja FM Merja Hanhela, on pitkän linjan kouluttaja ja hankeammattilainen, joka on toiminut yli 20 vuotta esimiestehtävissä asiantuntijaorganisaatiossa. Hänellä on pitkä kokemus paitsi esimiestyöstä, myös esimiesten kouluttamisesta. Hän on perehtynyt osaamisen ennakointiin, muutosjohtamiseen sekä erityisesti asiantuntijaorganisaatioiden ryhmädynamiikkaan niiden kohdatessa työelämämuutoksia.

Tämän valmennuksen tarjoaa sinulle liittosi yhdessä TJS-opintokeskuksen kanssa.

Valmennus kuuluu aktiivimalliin.