Tervetuloa
Tervetuloa

Työnhakuboosterin pienryhmästä monipuolista tukea työnhakuusi

Työnhakuboosterin vuoden 2018 viimeinen ryhmä käynnistyi 5.11.

Kerromme uudesta ohjelmasta välittömästi, kun hankerahoitus vuodelle 2019 on varmistunut. Seuraa sivuamme!

_________________________________________

Työnhakuboosterissa voit parantaa pienryhmässä työnhakutaitojasi, saada lisäpontta työnhakuun, kirkastaa oman osaamisen keihäänkärjet ja uratoiveet sekä antaa ja saada vertaistukea.
Ryhmiin voivat osallistua kaikki Uudellamaalla asuvat korkeasti koulutetut työttömät, jotka ovat TE-toimistossa työttöminä työnhakijoina.
Ryhmä kokoontuu 9 viikon ajan, kerran viikossa 3 tuntia kerrallaan. Tapaamiset ovat viikon välein ja tapaamisten välillä on useita aktivoivia kotitehtäviä. Tapaamiset ovat aina tietyn teeman ympärillä, mutta myös osallistujien toiveet vaikuttavat ohjelmaan. Toimintaa koordinoi ryhmänohjaaja, joka itse on osallistunut johonkin aiemmista ryhmistä. Ryhmiin valitaan mahdollisimman osallistujia mahdollisimman monimuotoisesti noin 10 henkilöä per ryhmä. Kerrallaan aloittaa neljä ryhmää. Ryhmään osallistuminen on aikaavievää, mutta tulokset puhuvat puolestaan – kolmen kuukauden kuluttua ryhmän päättymisestä 60 % osallistujista on löytänyt ratkaisun työttömyytensä päättämiseen.

Työnhakuboosteri-tapaamisten teemat ovat:
•    tavoitteet ja odotukset
•    työkokemus ja merkittävimmät aikaansaannokset
•    ammatilliset osaamisalueet (myös meta-osaaminen)
•    persoonallisuus ja motivaatio
•    arvot sekä niiden merkitys työllistymisen kannalta
•    myyvä ansioluettelo, neuvot liiton ura-asiantuntijalta
•    henkilökohtainen SWOT-analyysi
•    piilotyöpaikat
•    LinkedIn-profiili ja sosiaalinen media työnhaussa
•    haastatteluihin valmistautuminen ja videohaastattelun harjoittelu
•    ansioluetteloiden kommentointi
•    hakemustyöpaja
•    informaatiota ja sparrausta yrittäjyyteen liittyen
•    päättötyöt = minä osaajana, jossa osallistujat esittelevät ammatillisen tavoitteensa ja osaamisensa keihäänkärjet
•    yhteenveto ryhmätyöskentelystä ja toimintasuunnitelma jatkoa ajatellen
•    mahdollisten lisä-/seurantatapaamisten sopiminen
Kokoontumispaikka on Työnhakuveturin toimitiloissa Itä-Pasilassa.
Lue ryhmään osallistuneiden kommentteja

_______________________________________

Työnhakuveturin koulutukset ja Työnhakuboosterin pienryhmät eivät täytä aktiivimallin ehtoja

Olemme saaneet useita yhteydenottoja liittyen koulutus-ja valmennustarjontamme sopivuuteen aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuden osoittamiseen.

Pääosa esimies- ja asiantuntijatyötä hakevista hakee työttömänä ollessaan hyvin aktiivisesti uutta työpaikkaa ja mahdollisesti hyödyntää Työnhakuveturin tarjontaa tai osallistuu Työnhakuboosterin vertaisvalmennukseen. Nämä palvelut eivät kuitenkaan ikävä kyllä sisälly tämä hetkiseen aktiivimallin kriteeristöön työttömän aktiivisuuden osoittamiseksi. Helmikuussa tulleiden sosiaali-ja terveysministeriön sekä työ-ja elinkeinoministeriön laatimien sovellusohjeiden mukaan vain TE-toimiston tarjoama palvelu täyttää aktiivimallin kriteerit eli Työnhakuveturin tilaisuudet ja webinaarit  ja Työnhakuboosterin valmennus eivät käy aktiivisuuden osoittamiseksi, vaikka TE-toimisto boosterihanketta tukeekin ja on sen kannalla, että hanketoiminta aktiivimallin piiriin kuuluisi.

Teemme jatkuvasti työtä hankkeemme sisällyttämiseksi aktiivimallin piiriin ja toivottavasti saamme kuulla hyviä uutisia kevään aikana. Uskomme kuitenkin hankkeemme työllistymistä tukevaan vaikutukseen, ja tuloksetkin sen osoittavat -keskimäärin 60% osallistuneista työllistyy 6 kk:n kuluessa valmennusryhmän päättymisestä!

FAQ aktiivimalli KELAn sivuilla

Minkälainen on hyvä hakemus? OTTYn puheenjohtaja Maria Teikari kertoo:

https://drive.google.com/file/d/1COkyumCUCwbhSzWyVPLoaOCD8IWVlByA/view

 

 

TYÖNHAKUBOOSTERIN TAPAHTUMIA

CareerBoost -Events