Tervetuloa
Tervetuloa

RekryBoosterin pienryhmästä monipuolista tukea työnhakuusi

Hankerahoitus vuodelle 2019 on varmistunut. Uusi Rekryboosteri käynnistyy helmikuussa 2019! Molemmista moduuleista toteutetaan pilottiryhmä. Moduuli I pilotti starttaa 5.2. ja Moduuli II pilotti 12.3. Helmikuun pilottiryhmän jäsenet on valittu ja heidät on kutsuttu mukaan. Moduuli II pilottiryhmä valitaan ja kutsutaan helmikuun loppuun mennessä. Huomioithan, että jos et mahtunut mukaan heti ensimmäiseen ryhmään, niin helmi-, maalis-, huhti- ja toukokuussa aloittaa useita ryhmiä.

Rekryboosterissa voit parantaa aktiivisessa pienryhmässä työnhakutaitojasi, saada lisäpontta työnhakuun, kirkastaa omaa osaamistasi ja uratoiveitasi sekä antaa ja saada vertaistukea.

Ryhmiin voivat osallistua kaikki Uudellamaalla asuvat korkeasti koulutetut työttömät, jotka ovat TE-toimistossa työttöminä työnhakijoina.

Ryhmiä on kaksi. Moduuli I kattaa kaikki työnhaun perusteet. Moduulissa II edetään jo askel pidemmälle. Suositus on, että osallistuisit molempiin ryhmiin eli moduuliin I ja II, mutta jos työnhakuvalmiutesi on jo pitkällä, niin voit hakea suoraan moduuliin II.

Ryhmä kokoontuu viikoittain 5 viikon ajan, 3,5 tuntia kerrallaan. Tapaamisten välillä on useita aktivoivia kotitehtäviä. Jokaisella tapaamisella on oma, työnhakuun liittyvä teema. Toimintaa koordinoi ryhmänohjaaja, joka itse on osallistunut johonkin aiemmista ryhmistä. Ryhmiin valitaan osallistujia mahdollisimman monimuotoisesti noin 10 henkilöä per ryhmä. Ryhmään osallistuminen on erittäin palkitsevaa ja tuloksekasta.

Tulokset puhuvat puolestaan – aiemmassa vertaisryhmähankkeessamme 60 % osallistujista oli löytänyt ratkaisun työttömyytensä päättämiseen seuranta-ajan (6 kk) puitteissa.

RekryBoosteri-tapaamisten teemat ovat:

MODUULI I, TAITAVA TYÖNHAKIJA, 5 tapaamiskertaa

Orientaatio ennen ensimmäistä tapaamista. Ohjelman esittely, rekrytoijan videoterveiset työnhakuun sekä ennakkotehtävä.

  1. Sanat omalle osaamiselle ja keskeiset aikaansaannokseni
  2. Mistä löydän työpaikkoja? Työnhakusuunnitelmani.
  3. Vinkit tehokkaaseen CV:hen. Myyvä LinkedIn-profiili. Kuinka rakennan erottuvan hakemuksen.
  4. Onnistu työhaastattelussa, oma osaaminen ytimekkääksi pitchiksi
  5. Omaa työskentelyä kokoava tehtävä. Ryhmäcoaching – voimaannuttava reflektointi.

 

MODUULI II OSAAVA ONNISTUJA, 5 tapaamiskertaa

Orientaatio ennen ensimmäistä tapaamista. Ohjelman esittely ja suorahakukonsultin videoterveiset työnhakuun.

  1. Arvot valintojesi taustalla. Oma osaaminen. Mitä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
  2. Henkilökohtaiset kommentit CV:hen ja/tai LinkedIn-profiiliin uravalmentajalta. Hakemustyöpaja.
  3. Oman pitchin työstäminen videolle
  4. Verkostojen ja sosiaalisen median hyödyntäminen työnhaussa. Soveltuvuusarvioinnit.
  5. Ammattilaisbrändini ja sen viestintäsuunnitelma. Ryhmäcoaching – voimaannuttava reflektointi

Kokoontumispaikka on Työnhakuveturin toimitiloissa Wonderland Workissa, Vallilassa Konepajankuja 1.

_______________________________________

Aktiivimallista annettu asetus 28.12.2018 -muutokset voimaan 1.4.2019!

Olemme saaneet useita yhteydenottoja liittyen koulutus-ja valmennustarjontamme sopivuuteen aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuden osoittamiseen.

28.12.2018 Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen, jonka mukaan jatkossa myös ammattiliiton tai ammattijärjestön tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yhdistys voi järjestää toimintaa joka on aktiivisuutta kerryttävää. Muutos tulee voimaan 1.4.2019. Näin ollen Rekryboosterin valmennus kerryttää aktiivisuutta 1.4.2019 lukien.

Uskomme hankkeemme työllistymistä tukevaan vaikutukseen, ja tuloksetkin sen osoittavat -keskimäärin 60% osallistuneista työllistyy 6 kk:n kuluessa valmennusryhmän päättymisestä!

tiedote sosiaali-ja terveysministeriön sivuilla

Asetusteksti valtioneuvoston sivuilla

FAQ aktiivimalli KELAn sivuilla

 

 

 

REKRYBOOSTERIN TAPAHTUMIA

CareerBoost -Events