Tervetuloa
Tervetuloa

Tunnista oman profiilisi vahvuudet

Alkaa: 7.11.2018 09:00
Päättyy: 7.11.2018 12:00

Paikka: Akavatalo
Kellosilta 7, 00520 Helsinki
(Karttalinkki)

Tunnista oman profillisi vahvuudet
kouluttajana Karl-Magnus Spiik.
Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä.

TAVOITTEET
• Erilaisuuden merkityksen sisäistäminen kaikessa kanssakäymisessä
• Oman persoonallisuuden ja vuorovaikutustyylin tunnistaminen työnhakutilanteessa
• Omien vahvuuksien hyödyntäminen
• Omien heikkouksien positiivinen esittäminen

OHJELMA
TULOKSET RATKAISEVAT
• persoonallinen valmistautuminen työnhakutilanteeseen
• ammattitaito (substanssiosaaminen) ja henkilökohtainen vaikuttamisen taito
• positiivinen ensivaikutelma

IHMISTUNTEMUS JA MINÄKUVA
• miten ihmiset voidaan karkeasti jakaa luonteenpiirteidensä mukaan erilaisiin ryhmiin
(ihmiskeskeiset / asiakeskeiset, hallitsevat / mukautuvat)
• erilaisten ihmistyyppien piirteet ja käyttäytyminen
• ennakkotehtävän tulosten tarkastelua
• itsetuntemus ja ammatillisuus

TYÖNHAKUTILANNE
• miten tuon esiin persoonalliset vahvuuteni ammatillisesti
• miten esitän kehittämistä edellyttävät piirteeni siten, että ne tukevat positiivisen vaikutelman
syntymistä
• miten avoimesti esittelen itseni
• miten tunnistan haastattelijoiden persoonallisuudet ja miten vastaan erityyppisten
haastattelijoiden kysymyksiin
• itse- ja ihmistuntemukseen tutustuminen omaehtoisesti